تنظیمات سایز دوچرخهbike fitting

تنظیمات سایز دوچرخهbike fitting

راهنمای انتخاب زین مناسب برای آقایان و خانم‌ها

زین مناسب یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در راحتی دوچرخه‌سوار در زمان دوچرخه‌سواری است و همچنین یکی از مشکلات شایع. نشستن...