تنظیمات سایز دوچرخهbike fitting

تنظیمات سایز دوچرخهbike fitting

راهنمای انتخاب زین مناسب برای آقایان و خانم‌ها

نشستن روی زین دوچرخه می‌تواند بر ناحیه‌ی پرینه و شریان‌ها عصبی در لگن زنان و مردان فشار زیادی وارد کند...