تبلیغ

تنظیمات سایز دوچرخهbike fitting

مجموعه ای از آموزش های تنظیمات مربوط به سایز دوچرخه در این بخش تدوین و ترجمه شده است. با مطالعه این آموزش ها میتوانید با مبحث تنظیمات سایز دوچرخه (بایک فیتیمگ) آشنا شوید و تنظیمات دوچرخه را برای دوچرخه سواری صحیح شخصی سازی و  انجام دهید.

دکمه بازگشت به بالا