تبلیغ

تمرینات بدنسازی دوچرخه سواری

دوچرخه سواری به تنهایی نمی تواند تمامی بخش های بدن از جمله بالاتنه را تقویت کند. به همین دلیل تمامی دوچرخه سواران از جمله دوچرخه سواران شهری، اسپرت، حرفه ای و … نیاز دارند رشته های مکمل ورزشی را انجام دهند. در این بخش از مجله دوچرخه و طبیعت، مجموعه ای از مقالات و آموزش های بدنسازی برای دوچرخه سواری و همچنین رشته های مکمل گردآوری شده است. با مطالعه و انجام آنها در کنار تمرینات دوچرخه سواری میتوانید بدنی بسیار آماده داشته باشید.

دکمه بازگشت به بالا