تبلیغ

روانشناسی

دوچرخه سواری و روانشناسی بیش از آنچه تصور کنیم در هم آمیخته هستند. پیروزی و شکست یک دوچرخه سوار حرفه ای، و یا عادت ها و تمامی حس های حاصل از دوچرخه سواری برای تمامی افراد در هر سبکی از جمله موارد مهم قابل بررسی هستند که دانش ما را برای کیفیت بالاتر دوچرخه سواری و برطرف کردن مشکلات افزایش میدهند.

دکمه بازگشت به بالا