فناوری، تکنولوژی

صنعت دوچرخه جهان با سرعت قابل توجهی در حال پیشرفت است. دوچرخه و تجهیزات جانبی هرساله دچار تغییراتی میشوند. این تغییرات کیفیت دوچرخه سواری را در هر سبکی ارتقاء بخشیده است به همین دلیل در این بخش مجموعه ای از فناوری های دنیای دوچرخه در جهت آگاهی از آنها و مجموعه های داخلی کشور در جهت آگاهی، معرفی میشوند.

دکمه بازگشت به بالا