اشتراک

برای اشتراک مجله “دوچرخه و طبیعت” می‌توانید پس از واریز وجه طبق تعرفه‌ اشتراک به شماره کارت: ۳۸۵۷-۴۱۲۳-۲۹۱۰-۵۰۲۲ به نام محمد مهدی خاکبان
مشخصات نام، نام خانوادگی، شماره تلفن ثابت و همراه، نشانی دقیق پستی، کد پستی‌ و کد رهگیری قبض واریز وجه یا تصویر آن را به نشانی الکترونیکی mag.docharkheh@gmail.com ارسال نمایید. بعد از دریافت و تایید اطلاعات شما نامه الکترونیکی برای ثبت اطلاعاتتان ارسال خواهد شد.

 

تعرفه اشتراک:
هزینه‌ اشتراک یک‌ساله (۴ شماره) از طریق پست:
۲۴۰۰۰ تومان

لطفا شناسه اشتراک خود را تا پایان مدت اشتراک نزد خود حفظ کنید.
برای ارتباط با واحد پذیرش و پشتیبانی اشتراک، دریافت شناسه‌ اشتراک، شکایت یا پیگیری وضعیت اشتراک‌ خود می‌توانید روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۷ با شماره ‎۰۹۱۲۳۲۱۳۴۱۸ تماس حاصل فرمایید.

 

Print Friendly, PDF & Email