مجله دوچرخه و طبیعت

آموزش دوچرخه سواری

آموزش دوچرخه سواری

نقش خطوط موازی در عکاسی از جاده های بیابانی

ما به وسیله دوچرخه‌هایمان جهان را کشف و با مردم جدیدی ملاقات می‌کنیم، فرهنگ‌های مختلف را تجربه می‌کنیم و در...

آموزش دوچرخه سواریپزشکی

اهمیت خواب در دوچرخه سواری

خواب کافی برای اجرای بهینه ی تمرینات دوچرخه سواری ضروری است و کمبود خواب اثرات مخربی را در بدن شماخواهد داشت. برای رسیدن به اهداف خود در رقابتها ضروری است که بسیاری از نکات را مدنظر قرار دهید و مطمئن باشید که توانسته اید در طول روز میزان ویتامین کافی را به بدن خود برسانید تا خوابی مفید وکافی برای ترمیم فرایندهایی که در جسم شما در طول روز در تمرینات صورت میپذیرد داشته باشید.

1 2 3
صفحه 3 از 3