آموزش دوچرخه سواری

آموزش دوچرخه سواریآموزش سفر با دوچرخه adventure-touring

نقش خطوط موازی در عکاسی از جاده های بیابانی

ما به وسیله دوچرخه‌هایمان جهان را کشف و با مردم جدیدی ملاقات می‌کنیم، فرهنگ‌های مختلف را تجربه می‌کنیم و در...

آموزش دوچرخه سواریپزشکی

اهمیت خواب در دوچرخه سواری

خواب کافی برای اجرای بهینه ی تمرینات دوچرخه سواری ضروری است و کمبود خواب اثرات مخربی را در بدن شماخواهد داشت. برای رسیدن به اهداف خود در رقابتها ضروری است که بسیاری از نکات را مدنظر قرار دهید و مطمئن باشید که توانسته اید در طول روز میزان ویتامین کافی را به بدن خود برسانید تا خوابی مفید وکافی برای ترمیم فرایندهایی که در جسم شما در طول روز در تمرینات صورت میپذیرد داشته باشید.

1 2 3
صفحه 3 از 3