نمایشگاه دوچرخه

فرهنگی، تجاری و اقتصادی

جای خالی نمایشگاه تخصصی دوچرخه

محمد مهدی خاکبان اﻣﺮوزه، شرکت در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‌ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺎ وﺟﻮد فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های متعدد برندها در مناطق هدف، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‌ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي…

فناوری، تکنولوژی

بزرگترین نمایشگاه بين‌المللي دوچرخه، یورو بایک “Euorobike”

Euorobike يك نمايشگاه بين‌المللي دوچرخه است كه هر ساله از سال 1991 تاكنون در اولين هفته سپتامبر در زمين‌هايMesse Friedrichshafen،…

دکمه بازگشت به بالا