مسیر دوچرخه سواری

فرهنگی، تجاری و اقتصادی

وسیله حمل و نقل درون شهری مونترال کانادا

علیرضا عباسی صادق، دبیر انجمن دوچرخه‌سواری پروانه سبز بیکسی، نام دوچرخه‌های شهری همگانی در شهر مونترال کانادا است. بیکسی از ترکیب دو واژه دوچرخه (bicycle)…

فرهنگی، تجاری و اقتصادی

جناب سردار دکتر خلبان سیاستمدار قالیباف

لطفا کمی هم شهردار باشید / محمد مهدی خاکبان خبر تأسیس خانه های دوچرخه در سال 88 برای علاقه مندان…

دکمه بازگشت به بالا