حمل و نقل سبز

فرهنگی، تجاری و اقتصادی

وسیله حمل و نقل درون شهری مونترال کانادا

علیرضا عباسی صادق، دبیر انجمن دوچرخه‌سواری پروانه سبز بیکسی، نام دوچرخه‌های شهری همگانی در شهر مونترال کانادا است. بیکسی از ترکیب دو واژه دوچرخه (bicycle)…

دکمه بازگشت به بالا