تور دو فرانس

پزشکی

سخت ترین مسابقه استقامتی جهان

دانشمندان ورزشي تور فرانسه را به عنوان سخت‌ترين مسابقه استقامتي در جهان معرفي كرده‌اند زيرا اين رقابت براي همه شركت‌كنندگان…

دکمه بازگشت به بالا