تغذیه قبل از دوچرخه سواری

تغذیه

چرا هر دوچرخه سوار باید صبحانه ای کامل بخورد؟

خوردن صبحانه سبك براي شما و کیفیت تمرين‌‌هایتان خوب نيست، تغذیه قبل از دوچرخه سواری بسیار مهم است. پس صبح‌ها…

دکمه بازگشت به بالا