برنامه تمرینی دوچرخه سواری کوهستان

آموزش دوچرخه سواری

دور پا در دوچرخه سواری حرفه ای

اغراق نیست اگر بگوییم بیش از نیمی از دوچرخه‌سواران آماتور و حرفه‌اي از اصول ابتدایی ركاب‌ زدن صحيح آگاه نیستند…

دکمه بازگشت به بالا