انواع دوشاخ دوچرخه

فناوری

تفاوت دوشاخ های معمولی و لِفتی

مردمي که تاکنون دوچرخه لِفتي سوار نشده‌اند، نظرات مختلفي راجب این دوچرخه دارند. عده‌اي معتقدند که دوچرخه لفتي تعادل خوبي…

دکمه بازگشت به بالا