بایگانی برچسب ها: کوله پشتی مناسب دوچرخه سواری

آموزش دوچرخه سواریآموزش سفر با دوچرخه adventure-touring

کوله پشتی یا خورجین! مسئله این است.

این بحث سال‌ها است که میان دوچرخه‌سواران جریان دارد: چه تجهیزاتی بهتر است؛ کوله‌پشتی یا خورجین؟ چرا؟ هر کدام چه تأثیری بر دوچرخه‌سوار و عملکرد او دارد؟ با افزایش اقبال بسیاری از مردم به استفاده از دوچرخه و تردد با...