بایگانی برچسب ها: کربوهیدرات در دوچرخه سواری

تغذیه

همه چیز درباره کربوهیدرات‌ها

کربوهیدرات‌ها کربوهیدرات‌ها (قندها) مهم‌ترین و ارزان‌ترین منبع انرژی هستند واژه کربوهیدرات نشان‌دهنده مولکول‌هایی است که از کربن (کربو)، هیدروژن و اکسیژن (هیدرات =آب) ساخته شده‌اند. نیمرخ مشخصه ساختار کربوهیدرات‌ها به گونه‌ای است که در هر اتم اکسیژن دو اتم هیدروژن...