بایگانی برچسب ها: وگان

بانوانتغذیهفرهنگی، تجاری و اقتصادی

گیاه خوارانی که قهرمان زمین و المپیکند

لطفا بدوی نباشید! امروزه گیاه‌خواری دیگر صرفا یک پز فرهنگی نیست و از حیطه انتخاب روشنفکران فراتر رفته و با تموم شئون زندگی بشر قرن حاضر عجین گشته است. شتاب ناباورانه بشر در نابودی زیستگاهش، زخم‌های عمیقی را بر پیکره...