بایگانی برچسب ها: نوشیدنی دوچرخه سواری

دوچرخه سوار در حالت خوردن خوراکی انرژی زا
تغذیه

مکمل‌ها، خوراکیها و نوشیدنی‌های انرژی زا برای دوچرخه سواری

مکمل و مواد انرژی زا در دوچرخه سواری مطالعات و شواهد علمی، تعداد کمی از مکمل‌هایی که توسط ورزشکاران مصرف می‌شوند را مناسب تشخیص داده و بسیاری از آنها خطرناک و مضر است. همه ورزشکاران باید خطرات و مزیت‌های استفاده...