بایگانی برچسب ها: نحوه محاسبه سایز دوچرخه

جدول سایز دوچرخه
تنظیمات سایز دوچرخهbike fittingراهنمای خرید دوچرخه

نحوه محاسبه سایز دوچرخه مناسب

انتخاب یک دوچرخه در سایز مناسب همانند یک کت و شلوار است. شما نمی توانید یک دست کت و شلواری که 4 سایز از شما بزرگتر یا کوچکتر است را بپوشید به همان شکل هم نمی توانید یک دوچرخه که ...