بایگانی برچسب ها: مقاله روانشناسی ورزسی

پزشکی

اعتیاد ورزشی و نیروهای مختلف دوچرخه سواری

ورزش دوچرخه سواری جايي میان نور و تاريكي قرار گرفته است. مهرنوش نقش   احتمالاً برخی از شادترين لحظات يك دوچرخه‌سوار عبارتند از نشاط عبور از يك كوهستان، رضايت يك توقف موقت براي نوشيدن چاي با دوستان و البته بیش...