بایگانی برچسب ها: روش تشخیص درست سایز دوچرخه

تنظیمات سایز دوچرخهbike fitting

راهنمای جامع تنظیم دوچرخه جاده(قسمت سوم، گیره کفش و …)

قسمت سوم پاها: تنظیمات تخصصی  پاها 1- طول اهرم پدال ( طبق قامه)  2- اتصال پا/پدال  3- موقعيت عرضي گيره كفش (پل ها) 4- شيب گيره كفش  5- چرخش گيره كفش  6- مشكلات طول پا  7- 1- طول اهرم پدال (...

تنظیمات سایز دوچرخهbike fitting

راهنمای جامع تنظیم دوچرخه جاده(قسمت دوم، فرمان و …)

 بخش دوم: فرمان: تنظیمات بالا تنه 1- تنظيم موقعيت فرمان دوچرخه 2- پهناي فرمان دوچرخه جاده‌اي 3- چرخش فرمان دوچرخه جاده‌اي  4- ارتفاع فرمان (به وسیله واشرهای کرپی) 1- تنظيم موقعيت فرمان دوچرخه فرآيند تنظيم وضعيت فرمان دوچرخه تركيبي از ارتفاع، عمق و...

تنظیمات سایز دوچرخهbike fitting

راهنمای جامع تنظیم دوچرخه جاده(قسمت اول، زین و …)

مقدمه اين مقاله برای تنظیم و متناسب سازی  يك دوچرخه جاده‌اي است، نه انتخاب اندازه دوچرخه؛ اين دو تعريف غالباً با يكديگر آميخته مي‌شوند درحالی‌که كاملاً متفاوت هستند. به عبارت ساده‌تر، تنظيم تناسب وسایز يك دوچرخه جاده‌اي زماني به بهترين...