بایگانی برچسب ها: روانشناسی ورزشی چیست؟

روانشناسی

اعتیاد ورزشی و نیروهای مختلف دوچرخه سواری

مهرنوش نقش منظور از جنبه‌هاي تاريك و روشن دوچرخه‌سواري چيست؟ پيش از هر چيز باید روي «جنبه روشن» يا مزاياي دوچرخه‌سواري براي سلامت، تمركز کنیم. وقتي درباره مزاياي فراوان دوچرخه‌سواري براي سلامتي صحبت مي‌كنيم، صرف نظر از اينكه يك دوچرخه‌سوار...