بایگانی برچسب ها: دوچرخه سواری در گرما

آموزش دوچرخه سواری

راهنمای خنک ماندن در هوای گرم تابستان

خودتان را عادت دهيد پروفسور Stacy Sims مؤسس Osmo Nutrition مي‌گويد: «بزرگ‌ترين اشتباهي كه دوچرخه‌سواران در هواي گرم مرتكب مي‌شوند، سواري در گرما بدون آمادگي است». اگر با دوچرخه‌سواري در هواي گرم سازگار نشده باشيد، نمي‌توانيد به‌طور كامل از تمرين...