بایگانی برچسب ها: دنده شیمانو

آموزش فنی

نحوه تنظيم كلاچ شانژمان شيمانو شادو پلاس

شانژمان شادو پلاس (Shadow Plus)شيمانو با كاهش حركت محفظه شانژمان در حين سواري، ايستايي زنجير و دقت تعويض دنده را بهبود بخشيده است. سیستم كلاچ در يك شانژمان شادو پلاس شيمانو براي مقاومت در برابر حركت رو به جلو محفظه...