بایگانی برچسب ها: تور دو فرانس

پزشکی

سخت ترین مسابقه استقامتی جهان

دانشمندان ورزشي تور فرانسه را به عنوان سخت‌ترين مسابقه استقامتي در جهان معرفي كرده‌اند زيرا اين رقابت براي همه شركت‌كنندگان نفسگير است. شركت در تور فرانسه به‌ معناي بيش از 3200 كيلومتر سواري در 21 مرحله است. اين شرايط حتي...