بایگانی برچسب ها: تمرینات ورزشی برای زنان حامله

بانوان

 ورزش طی حاملگی زنان ورزشکار

 ورزش طی حاملگی ورزش می‌تواند در زنان سالمی که به نوعی دوران حاملگی نرمال را سپری می‌کنند، مفید باشد. در اینجا تعدادی از مزایای شناخته شده این مورد ذکر شده است: کاهش در کسب وزن مفرط افزایش انرژی تندرستی روانی...