مجله دوچرخه و طبیعت
مجله دوچرخه و طبیعت

بایگانی برچسب ها: تغذیه ورزشکاران حرفه ای

تغذیه

ارتباط بین تغذیه و فعالیت ورزشی

تغذیه و فعالیت ورزشی تغذیه و فعالیت ورزشی به هم مرتبط هستند، عملکرد ورزشی موفق در هر سطحی به تطبیق روزانه ( منظم) نیازهای تغذیه‌ای بستگی دارد. برای مثال، حفظ ذخایر انرژی و مایعات کافی، شروع خستگی را به تأخیر...