بایگانی برچسب ها: تغذیه قبل از دوچرخه سواری

تغذیه

چرا هر دوچرخه سوار باید صبحانه ای کامل بخورد؟

خوردن صبحانه سبك براي شما و کیفیت تمرين‌‌هایتان خوب نيست، تغذیه قبل از دوچرخه سواری بسیار مهم است. پس صبح‌ها براي خودتان يك ضيافت برپا كنيد در واقع می بایست خورکی های انرژی زایی برای خودتان تدارک ببینید. هميشه باید...