بایگانی برچسب ها: تغذیه زنان ورزشکار

بانوان

توصیه‌های تغذیه‌ای برای زنان ورزشکار

توصیه‌های تغذیه‌ای برای زنان ورزشکار جزء اول سه گانه ناتوانی در حفظ یک ترکیب بدنی سالم است. وزن اضافی برای عملکرد بهینه، نامطلوب است، و بنابراین، ذخایر ناکافی از چربی بدنی وجود دارد. به عنوان یک قانون کلی، زنان نباید...