بایگانی برچسب ها: برنامه تمرینی دوچرخه سواری کوهستان

آموزش دوچرخه سواری

دور پا در دوچرخه سواری حرفه ای

اغراق نیست اگر بگوییم بیش از نیمی از دوچرخه‌سواران آماتور و حرفه‌اي از اصول ابتدایی ركاب‌ زدن صحيح آگاه نیستند و نمی‌دانند چگونه بيشینه انرژي را از هر دور چرخش طبق به‌دست آورند. به‌گفته تد کاروِر Todd Carver متخصص بيومكانيك...