بایگانی برچسب ها: برنامه بدنسازی

پزشکیتمرینات بدنسازی دوچرخه سواری

عضله سازی و چربی سوزی همزمان با تمرین خاص

آیا می‌توان در عین حالی که عضله سازی می‌کنیم از میزان چربی‌های بدن هم کم کنیم؟ یا اینکه باید در هر برهه زمانی یکی از این اهداف را جداگانه دنبال کرد؟ سوالی که مطرح شده برای خیلی از بدنسازان سطح...