بایگانی برچسب ها: انواع دوشاخ دوچرخه

فناوری

تفاوت دوشاخ های معمولی و لِفتی

مردمي که تاکنون دوچرخه لِفتي سوار نشده‌اند، نظرات مختلفي راجب این دوچرخه دارند. عده‌اي معتقدند که دوچرخه لفتي تعادل خوبي ندارد زیرا فقط يک کمک در سمت چپ آن است و براي عده‌اي نيز این سؤال وجود دارد که چرا...