بایگانی برچسب ها: اندازه گیری علمی ارتفاع زین دوچرخه

آموزش فنی

راهنمای جامع تنظیم دوچرخه جاده(قسمت سوم، گیره کفش و …)

قسمت سوم پاها: پدٌال‌ها، گيره‌هاي كفش، كفش‌هاي دوچرخه‌سواري و گهگاهي طول بازوي پدال www.bikefit.com / مجله دوچرخه و طبیعت طول اهرم پدال (قامه طبق)(Crank) به‌نظر مي‌رسد طول اهرم پدال واقعاً كمترين حساسيت را در بين مؤلفه‌های تناسب دوچرخه داشته باشد؛...

آموزش فنی

راهنمای جامع تنظیم دوچرخه جاده(قسمت دوم، فرمان و …)

 قسمت دوم: فرمان: ميله فرمان و ترمز كه از طريق يك بازوي نگهدارنده کرپی به دوچرخه متصل شده‌اند www.bikefit.com / مجله دوچرخه و طبیعت تنظيم موقعيت فرمان دوچرخه فرآيند تنظيم وضعيت فرمان دوچرخه تركيبي از ارتفاع، عمق و پهناي ميله...

آموزش فنی

راهنمای جامع تنظیم دوچرخه جاده(قسمت اول، زین و …)

 قسمت اول: لگن خاصره: انتخاب زین، شیب زین، ارتفاع لوله زین، وضعیت لوله زین www.bikefit.com / مجله دوچرخه و طبیعت تأکید اين مقاله بر متناسب نمودن يك دوچرخه جاده‌اي است، نه انتخاب اندازه دوچرخه؛ اين دو تعريف غالباً با يكديگر...