بایگانی برچسب ها: اندازه فریم دوچرخه

آموزش فنی

راهنمای جامع تنظیم دوچرخه جاده(قسمت سوم، گیره کفش و …)

قسمت سوم پاها: پدٌال‌ها، گيره‌هاي كفش، كفش‌هاي دوچرخه‌سواري و گهگاهي طول بازوي پدال www.bikefit.com / مجله دوچرخه و طبیعت طول اهرم پدال (قامه طبق)(Crank) به‌نظر مي‌رسد طول اهرم پدال واقعاً كمترين حساسيت را در بين مؤلفه‌های تناسب دوچرخه داشته باشد؛...