بایگانی برچسب ها: آموزش تبدیل لاستیک تیوبلس

لاستیک تیوبلس دوچرخه
آموزش فنی

استانداردهای لاستیک تیوپلس

 برای داشتن چرخ های تیوبلس لازم است لاستیک و طوقه دوچرخه حتما از استانداردهای تیوبلس برخوردار باشند تا بتوانید چرخ های تیوبلسی که به راحتی پنچر نمی شوند را داشته باشید. در اين مقاله به بازنگري استانداردهاي متخلف انطباق در...