بایگانی برچسب ها: آب در دوچرخه سواری

تغذیه

اهمیت نوشیدن مایعات در دوچرخه سواری

آب را سر بکشیم کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانیال خاکبان با توجه به اینکه بدن انسان حدوداً از 60 درصد آب تشکیل شده، پس باید برای عملکرد بهینه، میزان آب آن همیشه در سطح کافی نگه داشته شود. در تیم های...