مجله دوچرخه و طبیعت

پزشکی

پزشکی

راه های پیشگیری و درمان درد عضلات ناشی از تمرین

علت درد عضلات بعد از تمرین   DOMS يا «درد عضلاني با تأخير» كه با نام «تب عضلاني» نيز شناخته...

آموزش دوچرخه سواریپزشکی

اهمیت خواب در دوچرخه سواری

خواب کافی برای اجرای بهینه ی تمرینات دوچرخه سواری ضروری است و کمبود خواب اثرات مخربی را در بدن شماخواهد داشت. برای رسیدن به اهداف خود در رقابتها ضروری است که بسیاری از نکات را مدنظر قرار دهید و مطمئن باشید که توانسته اید در طول روز میزان ویتامین کافی را به بدن خود برسانید تا خوابی مفید وکافی برای ترمیم فرایندهایی که در جسم شما در طول روز در تمرینات صورت میپذیرد داشته باشید.

1 2
صفحه 2 از 2