مجله دوچرخه و طبیعت

گزارش برنامه

گزارش برنامه

دویست روز دوچرخه سواری در دمای منفی چهل درجه

گزارش و عکسٌٌ / مسلم ایران نژاد بدون تردید هیچ کجای قاره آسیا به اندازه ترکستان و آسیای میانه ناشناخته...