مجله دوچرخه و طبیعت

گزارش برنامه

گزارش برنامه

از اصفهان به یزد از طریق جاده کویری

محمد نیکوفر آدرس کانال تلگرام: (https://t.me/OnMyBike) بالاخره یک روز تصمیم قطعی گرفتم خودم این مسیر را آزمایش کنم. پیش از...