گزارش برنامه

گزارش برنامه

ترکمن‌صحرا، دشت مه‌زده

محسن محمدی:  مربی فدراسیون جهانی UCI/ مربی و مدرس فدراسیون دوچرخه سواری ایران ترکمن‌های عزیز، صاحب یکی از غنی‌ترین و قدیمی‌ترین...