مجله دوچرخه و طبیعت
مجله دوچرخه و طبیعت
فراخوان

اولین فراخوان مسابقه عکاسی دوچرخه

مجله دوچرخه و طبیعت

فراخوان مسابقه عکاسی دوچرخه:
مجله “دوچرخه و طبیعت” در جهت تعامل بیشتر با دوچرخه سواران مسابقه عکاسی با موضوع دوچرخه برگزار می کند.
از علاقه مندان دعوت می شود
آثار خود را به همراه شماره تماس و اسم کامل عکاس به پست الکترونیک نشریه ارسال کنند:
Mag.docharkheh@gmail.com

به رسم یادبود به نفرات برگزیده گواهی اهدا خواهد شد و عکس برگزیده به عنوان پوستر در شماره تابستان چاپ خواهد شد.
مهلت ارسال آثار: ۱۸ خردادماه

درخواست نماینده فروش
مجله دوچرخه و طبیعت

راهنمایی نیاز دارید! بپرسید

avatar