منبع فارسی آموزش های دوچرخه سواری

مجموعه آموزش های

سرویس، تعمیر و نگهداری دوچرخه

تنظیمات سایز دوچرخهbike Fitting

تنظیمات سایز دوچرخهbike fitting

تنظیم ارتفاع زین و سایز دوچرخه کوهستان

اين مقاله برای تنظیم و متناسب سازی  يك دوچرخه کوهستان است، نه برای انتخاب یک دوچرخه در اندازه مناسب ! اين دو تعريف غالباً با يكديگر آميخته مي‌شوند درحالی‌که كاملاً متفاوت هستند. به عبارت ساده‌تر، تنظيم تناسب وسایز يك دوچرخه کوهستان زماني...

- تبلیغات -
مجله دوچرخه و طبیعت